Trafo Kontrol Mühendislik | Teknik Bilgiler

 

ELPEK Mühendislik | Elektriksel Periyodik Kontroller

 

ELPEK Mühendislik | Elektriksel Periyodik Kontroller | Test | Kontrol | Ölçüm | Bakım | Rapor | Fenni Muayene | Bağımsız Muayene Kuruluşu | SMM |
2023 yılı Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu | Trafo Danışmanlık Hizmetleri | Trafo Bakımı | Trafo Kontrol | Trafo Test | Trafo Ölçüm | Trafo Müşavirliği

 

“Orta gerilim” terimi; yaygın olarak, 1 kV değeri üzerinde gerilime sahip dağıtım sistemleri için kullanılır
ve genellikle 52 kV değerine kadar ve bu değerde gerilime sahip dağıtım sistemlerini kapsar."

 


Teknik ve ekonomik nedenlerle, orta gerilim dağıtım şebekelerinin servis gerilimi nadiren 36 kV değerini aşar. Bir elektrik şebekesinin OG dağıtım şebekesine bağlantısı, her zaman özel OG trafo merkezi (genellikle “Ana trafo merkezi” olarak tasarlanır) yoluyla gerçekleştirilir. Boyutuna ve belirli kriterlere bağlı ve çoğunlukla yüklerle (nominal gerilim, sayı, güç, konum vb…) bağlantılı olarak kurulum, “Sekonder trafo merkezleri” olarak tasarlanmış ek trafo merkezleri içerebilir. Bu trafo merkezlerinin konumu, OG ve AG güç kablolarına ayrılan bütçenin optimize edilmesi amacıyla dikkatle seçilir. Bu sekonder trafo merkezlerinin beslemesi, dahili OG dağıtımı yoluyla ana trafo merkezinden yapılır.

 


Genellikle, çoğu yük beslemesi, OG/AG gerilim düşürücü transformatörler yoluyla alçak gerilimde yapılır. 120kW değeri üzerinde veya civarındaki asenkron motorlar gibi büyük yüklerin beslemesi orta gerilimde gerçekleşir. Bu elektrik kılavuzunda yalnızca AG tüketicileri dikkate alınmaktadır. OG/AG gerilim düşürücü güç transformatörleri, ana trafo merkezine veya sekonder trafo merkezlerine yerleştirilir. Çoğu durumda küçük kurulumlar, ana trafo merkezinde yalnızca tek bir OG/AG transformatörü içerebilir.

 


Ana trafo merkezi, beş temel fonksiyona sahiptir:
Fonksiyon 1: OG şebekesine bağlantı
Fonksiyon 2: Kurulumun genel koruması
Fonksiyon 3: Trafo merkezinde bulunan OG/AG güç transformatörlerinin beslemesi ve koruması
Fonksiyon 4: Dahili OG dağıtımının beslemesi ve koruması
Fonksiyon 5: Ölçme

 


Ana trafo merkezi, temel cihazlar içerir:
1. Devre kesici:
Devre kesici, bir şebekenin kontrolünü ve korumasını sağlayan cihazdır.
Şebekenin kısa devre akımına kadar yük akımlarını ve hata akımlarını kapayabilir, kesebilir ve bunlara dayanabilir.
2. Anahtarlar:
Yük kapama ve kesme akımı değerlerine sahip alternatif akım anahtarları ve bunların anahtarlama fonksiyonu için yük ayırıcılar.
3. Kontaktörler:
Kontaktörler, özellikle OG kamusal aydınlatma ve endüstriyel motorlar gibi belirli bir işlemde kullanılıyorlarsa, normal kullanım sırasında yüklerin gerektirdiği kapatmave açma işlemleri için kullanılır.
4. Akım sınırlama sigortaları:
OG akım sınırlama sigortaları; öncelikli olarak transformatörlerin, motorların ve diğer yüklerin korumasında kullanılır.
Özel olarak tasarlanmış ve oranlanmış bileşenlerinden bir veya daha fazlasının atmasıyla, yeterli bir süre boyunca belirli bir değeri aştığında içinde bulunduğu devreyi açan bir cihazdır.
Akım sınırlama sigortaları, orta akım değerlerini (servis değerlerini 6 - 10 aralığından daha küçük bir katsayı ile aşan) kaldırmak konusunda yetersiz kalabilir ve bu nedenle, genellikle bir anahtarlama cihazı ile birlikte kullanılır.
5. Ayırıcılar ve topraklama anahtarları:
Ayırıcılar, yalıtım seviyelerine zarar vermeden, yüklü ve bağımsız olabilecek iki devre arasında ayırma sağlamak için kullanılır.
Genellikle, çevrim şebekesinin açık noktasında kullanılır. Çoğunlukla, kurulumun bir bölümünü, başka anahtarlama cihazlarıyla sağlanandan daha iyi bir performansla güç kaynağından ayırmak için kullanılırlar.
Ayırıcı, bir güvenlik cihazı değildir. Topraklama anahtarları, iletkenleri toprağa bağlamak için kullanılan özel cihazlardır. Böylece, iletkenlere güvenli bir şekilde erişilebilir.
Yüklü iletkenlerin kapanması gibi çalışmadaki bir hataya dayanabilmelerini sağlamak amacıyla, nominal kısa devre kapama akımına sahip olabilirler.
6. Akım transformatörü:
Primer (OG) akım ile orantılı bir akıma sahip sekonder bir devre sağlama amaçlıdır.
7. Gerilim transformatörü:
Gerilim transformatörü, sekonder devresine, primer devreye uygulananla orantılı sekonder akım sağlama amaçlıdır.
Tek bir OG/AG güç transformatörü içeren kurulumlarda, genel koruma ile transformatör koruması birleştirilir. Ölçüm, OG seviyesinde veya AG seviyesinde gerçekleştirilebilir.
Transformatör nominal gücünün, kuruluma güç sağlayan yerel şebeke tarafından sabitlenen sınırın altında kalması koşuluyla, tek bir OG/AG transformatörü içeren kurulumlar için genellikle AG seviyesinde yapılır.
Fonksiyonel gerekliliklere ek olarak, ana ve sekonder trafo merkezlerinin yapısı yerel standartlara ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Her koşulda, IEC önerileri de dikkate alınmalıdır.

 

TRAFONUN ÇALIŞMA PRENSİBİ:

 


Transformatörler, elektromanyetik indüksiyonla enerjiyi bir devreden diğer devreye geçirirler. Bu özelliği sayesinde giriş gerilimi düşürülür ya da yükseltilir.
Transformatörün primer sargısına alternatif bir gerilim uygulandığında bu sargı değişken bir manyetik alan oluşturur. Bu alan, üzerinde sekonder sargısının da bulunduğu manyetik demir nüve üzerinde devresini tamamlar. Primere uygulanan alternatif gerilimin zamana bağlı olarak her an yön ve şiddeti değiştiğinden oluşturduğu manyetik alanında her an yönü ve şiddeti değişir. Bu alanın sekonder sargılarını kesmesi ile sargılarda alternatif bir gerilim indüklenir.

 

TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI VE ÇEŞİTLERİ:

 


Transformatörler elektrik enerjisinin gerilim ve akım değerlerini frekansta değişiklik yapmadan ihtiyaca göre değiştiren elektrik makinesidir. Elektromanyetik endüksiyon prensibiyle (değeri değişen manyetik alanların etkisinde kalan iletken sargılarda endüksiyon gerilimleri meydana gelir.) elektrik enerjisini bir veya birkaç devreye aynı frekansta fakat farklı değerlerdeki gerilimlere ve akıma dönüştüren elektrik makinesidir. Transformatörlerin hareket eden parçaları olmadığı için verimi yüksektir. Verimleri %99,6 değerine kadar çıkabilir. Elektrik santralleri kullanılan yakıta yakın yerlerde tesis edildikleri için çoğu zaman tüketim merkezlerine uzakta bulunur. Bu sebepten elektrik enerjisi, üretildiği yerden uzak bölgelere iletilebilmesi gerekmektedir. Santrallerdeki alternatörlerde üretilen alternatif akımın gerilim değeri 0,4- 3,3- 6,3-10,6-13–14,7–15,8 ve 35 kV’tur. Bu düşük değerdeki gerilimlerin uzak yerlerdeki tüketim merkezlerine iletilmesi için yükseltilmesi gerekir. Alternatif akımın gerilim değerinin yükseltilmesi ise günümüzde transformatörlerle yapılmaktadır. Ülkemizde transformatörlerle yükseltilip, enerji nakil hava hatları ile tüketim merkezlerine iletilen gerilim değerleri 15–34,5–66–154–380 kV’tur. Bu gerilim değerleri tüketim merkezlerinde kullanma gerilimi olarak 220 ve 380 voltluk alçak gerilim değerine düşürülmesi transformatörlerle sağlanmaktadır. Elektrik enerjisinin iletilmesi ve dağıtılması için gerilim değerlerinin değiştirilmesinde transformatörlerin önemi büyüktür. Transformatörler gerilimi yükseltmek için kullanıldıkları gibi düşürmek için de kullanılır. Santral çıkışında yükseltici, tüketim merkezlerinde ise düşürücü olarak kullanılır. Tüketim merkezlerinde alıcılara verilen gerilimin sabit değerde olması gerekir. Sabit gerilimi verebilmek için sekonder den alınan gerilim değerinin değişmeyen bir değere ayarlanması ile sağlanır. Eğer transformatörün primer sargıları sabit bir şebekeden besleniyorsa sekonder gerilimin ayarı dönüştürme oranının değiştirilmesi ile yapılır.

 

Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası 2023 yılı en az ücretlerine uygun fiyat seçeneklerimizle kaliteli hizmeti ekonomik fiyatlarımızla sizlere sunuyoruz. Kocaeli EMO Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası kayıtlı, trafo uzmanı ve tecrübeli SMM Serbest Mühendis Müşavir Elektrik Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı kadorumuz tarafından trafolu endüstriyel tesislerde Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Kocaeli EMO üyesi Elektrik Müşavirlik hizmetleri sunmaktayız. Bu bağlamda trafo tesisatı bulunan yüksek gerilim tesislerinde trafo periyodik bakımı, trafo kontrol, trafo ölçümü, trafo işletmesi, trafo periyodik kontrolü, trafo planlı bakımı ve trafo periyodik testi vb Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim konularında ilgili tesise trafo kaynaklı teknik güvenlik açısından katkı sağlayacak bakış açımızla teknik bilgi ve teknik servis hizmet paylaşımı yapmaktayız.

 

ELPEK MÜHENDİSLİK | 2023 yılı EMO Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu hizmetleri sözleşmelerimiz başladı..

trafo servis

 

ELPEK Mühendislik | Elektriksel Periyodik Kontroller | Test | Kontrol | Ölçüm | Bakım | Rapor | Fenni Muayene | Bağımsız Muayene Kuruluşu | SMM |
2023 yılı Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu | Trafo Danışmanlık Hizmetleri | Trafo Bakımı | Trafo Kontrol | Trafo Test | Trafo Ölçüm | Trafo Müşavirliği

 

Kocaeli EMO Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 2023 yılı SMM Büro Tescilli, konusunda uzman ve en az on yıllık tecrübeli SMM Serbest Mühendis Müşavir Elektrik Mühendisi kadromuzla Kocaeli ve Kocaeli EMO temsilcilik alanları (Bartın EMO, Bolu EMO, Düzce EMO, Gebze EMO, Gölcük EMO, Karabük EMO, Karadeniz Ereğli EMO, Sakarya EMO, Zonguldak EMO) dahil olmak üzere, tüm il ve ilçelerde Kocaeli Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu - Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu hizmetleri yapan firmalar şirketler arasında ELPEK MÜHENDİSLİK tam 14 yıldır öncü yerini korumaktadır.

 

Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası 2023 yılı en az ücretlerine uygun fiyat seçeneklerimizle kaliteli hizmeti ekonomik fiyatlarımızla sizlere sunuyoruz. Kocaeli EMO Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası kayıtlı, trafo uzmanı ve tecrübeli SMM Serbest Mühendis Müşavir Elektrik Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı kadorumuz tarafından trafolu endüstriyel tesislerde Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Kocaeli EMO üyesi Elektrik Müşavirlik hizmetleri sunmaktayız. Bu bağlamda trafo tesisatı bulunan yüksek gerilim tesislerinde trafo periyodik bakımı, trafo kontrol, trafo ölçümü, trafo işletmesi, trafo periyodik kontrolü, trafo planlı bakımı ve trafo periyodik testi vb Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim konularında ilgili tesise trafo kaynaklı teknik güvenlik açısından katkı sağlayacak bakış açımızla teknik bilgi ve teknik servis hizmet paylaşımı yapmaktayız.


TRAFO KONTROL | ELPEK | dilovası trafo kontrolü test bakım müşavirlik mühendislik hizmetleri | dilovası yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmetleri | dilovası trafo kontrolü | dilovası trafo bakımı | dilovası trafo testi | dilovası trafo raporu | dilovası trafo sorumlusu | dilovası trafo ölçümü | dilovası trafo kontrolleri | dilovası trafo muayenesi | dilovası trafo termal kamera ölçümü | dilovası trafo verimliliği | dilovası uzman elektrik mühendislik firması | dilovası test | dilovası kontrol | dilovası ölçüm | dilovası rapor | dilovası tesisat | kocaeli muayene | dilovası işletme | dilovası trafo firması | 2023 dilovası yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi | 2023 dilovası emo yg işletme sorumluluk sözleşmesi | 2023 yılına ait kocaeli trafo işletme sorumlusu fiyatları | dilovası emo en az ücret tarifesi | dilovası trafo termografik görüntüleme | dilovası turkak onaylı trafo bakım hizmetleri | dilovası trafo sargı direnci testi | dilovası trafo fenni muayenesi | kocaeli trafo mühendisliği | dilovası trafo servis hizmetleri | dilovası trafo temizliği | dilovası trafo orta gerilim hizmetleri | dilovası trafo smm hizmetleri | dilovası trafo yüksek gerilim hizmetleri | dilovası trafo topraklaması | dilovası trafo topraklama ölçümü | dilovası trafo işletmesi | dilovası trafo işletme sorumlusu | dilovası trafo işletme sorumluluğu | gebze trafo yüksek gerilim işletmesi | dilovası trafo merkezi | dilovası trafo binası | dilovası trafo postası | dilovası trafo manevrası | dilovası trafo manevra kuralları | dilovası trafo iş güvenliği | dilovası trafo yangın risk analizi | 2023 dilovası trafo işletme topraklaması | dilovası trafo koruma topraklaması | dilovası trafo yağ analizi | dilovası trafo yağ izolasyon testi | dilovası kuru tip trafo | dilovası yağlı tip trafo | dilovası dağıtım trafosu | dilovası güç trafosu | dilovası trafo müşavirliği | dilovası trafo kesicisi | dilovası trafo odası | dilovası trafo kabini | dilovası trafo köşkü | dilovası trafo hücreleri | dilovası trafo mmmh | dilovası trafo açma mekanizması | dilovası trafo ayırıcı | dilovası kesici | dilovası trafo primer ve sekonder koruma | dilovası trafo rölesi | dilovası trafo rölesi | dilovası trafo bakım talimatı | dilovası trafo talimatları | dilovası trafo patlaması tedbirleri | dilovası trafo iş kazası önleme | dilovası elektrik trafo kuvvetli akım tesisleri işletmesi | dilovası trafo yüksek gerilim işletilmesi | dilovası ekat belgesi | bartın emo, bolu emo, düzce emo, gebze emo, gölcük emo, karabük emo, karadeniz ereğli emo, sakarya emo, zonguldak emo temsilcilikleri kapsamında elektrik yüksek gerilim tesislerinde işletme sorumlusu hizmetleri 2023 yılı indirimli tarife ve fiyat listesi sizlerle.. | izmit | kocaeli | gebze |
Elektriksel Periyodik Kontroller
Kocaeli İzmit Gebze Kartepe Derince Körfez DOSB Gölcük Başiskele Karamürsel Darıca Dilovası Kandıra İMES Şekerpınar Çayırova GOSB Çerkeşli Tuzla İstanbul TOSB Sakarya Adapazarı Yalova İTOSB Bolu Bilecik Eskişehir Zonguldak GEPOSB Bursa İzmir Organize Sanayi Bölgesi EMO Periyodik Teknik Akredite Düzce