trafo servis

TRAFO KONTROL | Elektrik Mühendislik test kontrol bakım hizmetleri..

Türkiye geneline "fark yaratan mühendislik çözümleri" felsefemizle yaklaşık on yıldır "örnek almak yerine örnek olmaya" ve kaliteli hizmet sunmaya devam ediyoruz. 2021 yılına ait Kocaeli Trafo Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu sözleşmelerimiz EMO onaylı imzalanmaya başladı..

EMO Kocaeli Bölge | Dilovası Trafo Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller
10 yılı aşkın süredir "fark yaratan mühendislik çözümleri" felsefemizle ve 850'yi aşan endüstriyel tesis referansımızla,
Türkiye'nin lider kuruluşları tarafından en çok tercih edilen elektriksel periyodik kontrol firması olmaya devam ediyoruz..

ELPEK Mühendislik | Elektriksel Periyodik Kontroller

Dilovası Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu | SMM | Trafo Planlı Bakım | Servis | Test | Kontrol | Ölçüm | Muayene | Denetim | Teknik Destek Hizmetleri

ELPEK Mühendislik olarak, EKAT Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamında trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi standartları tarafından belirtilen, trafo danışmanlığı, trafo kontrolleri, trafo sistemleri kurulumları, trafo bakımları, trafo tip testleri, trafo iş güvenliği takibi Kocaeli EMO Elektrik Mühendisleri Odası üyesi SMM serbest mühendis müşavir hizmetleri, orta gerilim ve alçak gerilim güç, dağıtım ve kompanzasyon panelleri, mcc ana dağıtım panoları, endüstriyel kurum ve kuruluşların elektrik sistemlerinin planlaması, güç analizi, enerji verimliliği ölçümleri, termal kamera ile ısıl risk analizi, trafo güvenliği vb teknik mühendislik hizmetleri yapmaktayız. Trafo işletme sorumluluğu, işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışan belge sahibi Elektrik Mühendisleri tarafından üstlenilir. Ancak işletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda bu hizmet EMO tarafından yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilen Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi sahibi olan mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile üstlenilebilinir. Elektrik tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi taleplerine EMO içeriğindeki uygun ekonomik fiyat listesi ile en az ücret tanımlarına uygun destek sağlanmaktadır.

25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında
iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştiren tüm Mühendislerimiz EKİPNET Sistemine kayıtlı ve ilgili eğitimlerini tamamlamış olup İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ gereğince kayıt numaralarına sahip ve yetkili Muayene Uzmanı belgelerine sahiptirler.

Elpek MühendislikKocaeli EMO Elektrik Mühendisleri Odası Büro Tescilli Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmetleri
Trafo sistemleri kurulumları, trafo bakımları, trafo kontrolleri, trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu Kocaeli EMO Elektrik Mühendisleri Odası üyesi SMM Serbest Mühendis Müşavir hizmetleri, Orta Gerilim ve Alçak Gerilim güç, dağıtım ve kompanzasyon panelleri panoları, endüstriyel kurum ve kuruluşların elektrik sistemlerinin planlama ve montajı, aydınlatma sistemleri, enstrüman montajlarını yapmaktadır. İşletme sorumluluğu, işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışan belge sahibi mühendisler tarafından üstlenilir. Ancak işletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda bu hizmet EMO tarafından yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilen Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi sahibi olan mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile üstlenilebilinir. Elektrik tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi taleplerine EMO içeriğindeki uygun ekonomik fiyat listesi ile en az ücret tanımlarına uygun destek sağlanmaktadır.

ELPEK MÜHENDİSLİK olarak, on yılı aşkın süredir "Fark Yaratan Mühendislik Çözümleri" felsefemizle
Elektrik Mühendisleri Odası EMO kayıtlı İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendislerimiz, TMMOB kayıtlı Makine Mühendislerimiz ve güçlü teknik personellerimizle
TÜRKİYE'nin her noktasına aynı hizmet kalitesiyle mühendislik desteği sunuyoruz.

ELPEK Mühendislik | Elektriksel Periyodik Kontroller

Elpek MühendislikTrafo SMM | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri YG İşletme Sorumluluğu Hizmetleri


Kocaeli EMO Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası kayıtlı, uzman ve tecrübeli SMM Serbest Mühendis Müşavir Elektrik Mühendisi kadorumuz tarafından trafolu endüstriyel tesislerde Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu hizmetleri sunmaktayız. Bu bağlamda trafolu Yüksek Gerilim tesislerinde trafo bakımı, trafo işletmesi, trafo periyodik kontrolü, trafo planlı bakımı ve trafo testi gibi birçok konuda, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim konularında ilgili tesise katkı sağlayacak bakış açımızla teknik bilgi ve hizmet paylaşımı yapmaktayız. Bu hususta özellikle trafo ve Yüksek Gerilim kaynaklı İş Güvenliği tedbirleri ve yönetimi konusunda uzman İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendisi kadromuzla analiz edilerek sürekli raporlamalar yapılmaktadır. Yine iş güvenliği kapsamında endüstriyel tesislerde elektrik kaynaklı riskler ve risk analizi risk değerlendirmesi çalışmaları tarafımızca hazırlanarak işletmelere teknik emniyet ve yasal mevzuatlar ışığında katkılar sağlanmaktadır. Trafo bakımı, trafo sargı testi, trafo topraklama ölçümü, trafo yüksek gerilim koruma sistemleri, trafo iş güvenliği, smm hizmetleri, yüksek gerilim işletme sorumluluğu, periyodik kontrol konularında uzman SMM Elektrik Mühendisi kadromuzdan daima teknik bilgi alabilirsiniz.

trafo servis

ELPEK Mühendislik | Elektriksel Periyodik Kontroller

Elpek MühendislikTrafo SMM (YG İşletme Sorumlusu) Hizmetleri // İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİElpek MühendislikMadde 2) YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ TANIMLARI :
Elpek Mühendislika. Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri: İşletmenin elektrik enerjisinin temininde kullanılan ve anma gerilimi 1000 V’un üzerinde olan (güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, sigorta, parafudr, geçit izolatörü, mesnet izolatörü v.b.) teçhizat, cihazlar arası bağlantı elemanları (baralar, kablolar, klemensler v.b.) güvenlik ve işletme topraklama elemanları, primer ve sekonder koruma sistemi ile tesisin oluşturulmasında kullanılan tüm cihaz kaideleri, konstrüksiyonları, kumanda, koruma, sinyal, kilit devreleri ve panoları kapsar.
Elpek Mühendislikb. İşletme Sorumluluğu: YG tesislerinin işletme sorumluluğunun Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde üstlenilmesi, işletme personelinin eğitimi, manevra talimatlarının hazırlanması, güvenlik önlemlerinin alınması, işletme esnasında ortaya çıkan arızalara (çağrı üzerine) müdahale edilmesi ve gerekli manevraların yapılması, sorumlulukları ile ilgili konularda işletmeye gerekli raporların verilmesi v.b. şekilde özetlenebilecek ve aşağıda ayrıntılı olarak yükümlülükleri tanımlanan hizmetlerin tamamıdır.
Elpek MühendislikMadde 3) YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞLETME SORUMLUSUNUN NİTELİĞİ :
Elpek Mühendislikİşletme sorumlusunun gerçek kişi ve elektrik mühendisi olması şarttır. Kuruluşlar bu sözleşmeye taraf olamazlar. Birden fazla elektrik mühendisi bu sözleşmeyi imzalaması durumunda müteselsilen ve müştereken sorumludur.
Elpek MühendislikMadde 4) YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN KONUSU :
Elpek Mühendislikİlgili yönetmeliklerce zorunlu tutulan, YG tesisleri işletme sorumluluğunun üstlenilmesi ve bu sorumluluğun gerektirdiği hizmetlerin yürütülmesinde, işverenle olan ilişkileri düzenlemek ve çalışma koşullarını belirlemek bu sözleşmenin konusunu oluşturur.
Elpek MühendislikMadde 5) YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞLETME SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
Elpek Mühendislika) İşletme sorumlusu bu sözleşmenin imzalanması ile işverene ait olan YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG tesisleri hariç olmak üzere) her türlü işletme sorumluluğunu üstlenmiş olacaktır. İşletme sorumlusu yasa karşısındaki sorumluluk dışında, işveren adına TEDAŞ’a (veya görevli şirket) karşı da sorumlu ve bu konuda muhatap olma durumundadır.
Elpek Mühendislikb) İşletme sorumlusu, bu sözleşmenin imzalanmasını takiben, mevcut YG tesislerini denetleyerek, tesislerin hali hazır durumda, işletme yönünden kusur ve eksiklerin bulunup bulunmadığını belirleyecek ve durumu işverene raporlayacaktır.
Elpek Mühendislikc) İşletme sorumlusu, belirlenen işletme personelinin eğitimini yapacak ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alacaktır.
Elpek Mühendislikd) İşletme sorumlusu YG tesislerin tek hat şemasını hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asacaktır.
Elpek Mühendislik e) Manevra talimatları işletme sorumlusu tarafından hazırlanarak, işletme personeline imzaları karşılığında verilmiş olacaktır. Bu talimat yeteri boyutta bir levhaya yazılarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme ayrıca asılacaktır.
Elpek Mühendislik f) Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde, durum işletme sorumlusu tarafından işverene raporlanacak ve yeterli duruma getirilmesine çalışılacaktır. Varolan güvenlik malzemelerinin bakımlarının yaptırılması ve yeterli aralıklarla kontrol ve test edilmeleri, işletme sorumlusu tarafından sağlanacaktır.
Elpek Mühendislik g) Tesislerde çeşitli nedenlerle gereken manevraların işletme sorumlusu tarafından yapılması esastır. Ancak işletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını veya tamamını, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere bir işletme personeline yaptırabilecektir. Talimatlar dışında yapılan manevralardan doğacak kazalardan İşletme Sorumlusu sorumlu değildir.
Elpek Mühendislik h) İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması İşletme Sorumlusu tarafından gerçekleştirilecektir.
Elpek Mühendislik i) İşletme Sorumlusu, işletme yönünden işvereni TEDAŞ (veya görevli şirket) nezdinde temsil etmekle görevli ve buna yetkilidir. TEDAŞ’tan (veya görevli şirketten) gerilim kesim talebinde bulunmak, yeniden gerilim verilmesini talep etmek, kesinti, arıza v.b. konularda TEDAŞ (veya görevli şirket) ile gerekli ilişkileri sürdürmek İşletme Sorumlusunun görevlerindendir.
Elpek Mühendislik j) İşletme Sorumlusu, işveren, TEDAŞ (veya görevli şirket) ve bakım sorumlusu ile ilgili gerekli ilişkileri sürdürerek, bakım işlerinin gün ve saatini belirlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir.
Elpek Mühendislik k) İşletme Sorumlusu, bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal işletmeye geçilmesini sağlayacaktır.
Elpek Mühendislik l) İşletme Sorumlusu, mevcut teçhizatın durumunu sürekli olarak izleyecek, teçhizattaki aşırı zorlanmalardan önceden haberdar olmak üzere uygun bulduğu değerleri, hazırlayacağı tablolara işleyecek veya işletecektir. Yapacağı değerlendirme sonucunda, müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu işverene yazılı olarak iletecektir.
Elpek Mühendislik m) İşletme Sorumlusu merkezin günlük bakımının, işletme personelince yapılmasını sağlayacaktır.
Elpek Mühendislik n) Aktif ve reaktif enerji tüketiminin izlenmesi ve kompanzasyon tesisinin sağlıklı çalışıp çalışmadığının denetlenmesi özel sözleşme hükümlerine tabidir.
Elpek Mühendislik Madde 6) YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
Elpek Mühendislikİşletme sorumlusunun (görevlerini yerine getirebilmesi için) gerek duyduğu imalatların veya hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, teçhizat ile ilgili gerekli bakım ve onarım işlerini yaptırmak, talep olunan güvenlik malzemelerini almak, işletme sorumlusunu görevin gerektirdiği ölçüde yetkili kılmak işverenin yükümlülüklerindendir.
Elpek Mühendislik Madde 7) YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :
Elpek MühendislikSözleşme, Oda onay tarihinden itibaren aynı yılın sonuna kadardır.
Elpek Mühendislik Madde 8) YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ ÜCRET :
Elpek MühendislikBu sözleşmeye konu işler karşılığında işverence, işletme sorumlusuna ödenecek aylık ücret Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) en az ücret yönetmeliği çerçevesinde belirlenen miktardan az olamaz
Elpek Mühendislik Madde 9) YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖDEME :
Elpek MühendislikÖdemelerin her ay sonunda yapılması esastır. Sözleşmenin imzalama tarihine göre ilk aylık işletme sorumlusunun lehine olarak tam veya yarım aylığa tamamlanır.
Elpek Mühendislik Madde 10) YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN FESHİ :
Elpek MühendislikAşağıda belirtilen durumların doğması ve karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi durumlarında sözleşme fesih edilmiş sayılır.
Elpek Mühendislik a) İşverenin yerine getirmediği yükümlülükleri nedeni ile İşletme Sorumlusunun sorumluluk altına girmesi girmesi veya işletme sorumluluğu hizmetini yerine getirmesinin güçleşmesi,
Elpek Mühendislik b) İşverenin ücret ödemelerini yapmaması ve / veya ödeme gecikmelerinin olması ve bunda ısrarlı olması,
Elpek Mühendislik c) Özel hükümler bölümünde fesih ile ilgili hükümler bulunması halinde, maddeye uygun durumun doğması,
Elpek Mühendislik d) İşletme Sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
Elpek Mühendislik e) İşletme Sorumlusunun, hizmeti yürütmede işini geciktirmesi, işletmenin şartlarına uyum göstermemesi ve bunda ısrarlı olması
Elpek Mühendislik f) İşletme Sorumlusunun, çalışma sonuçlarını işletmeye raporlamaması ve bunda ısrarlı olması,
Elpek Mühendislik g) Tarafların sözleşmenin feshi konusunda uzlaşmaları ve durumun bir protokol ile belirlenmesi,
Elpek Mühendislik Yukarıda sıralanan durumların ortaya çıkması sonucu, sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bildirimin yapıldığı yazının tebliğ tarihini izleyen ay başı fesih tarihi olarak kabul edilir. Tarafların uzlaşması sonucu sözleşmenin feshi durumunda tanzim olunacak protokolde fesih tarihi ayrıca belirtilir. Ancak sıralanan bu durumlar söz konusu olmamasına rağmen, işverenin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshi durumunda işveren bu sözleşme döneminin bitimine kadar ödeyeceği ücreti peşinen ödemek zorundadır. Sözleşmenin tek taraflı İşletme Sorumlusu tarafından feshi durumunda, fesih tarihinden sonraki yapılmış ödemeler işverene geri ödenecektir.
Elpek Mühendislik Madde 11) YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ EMO’NUN MÜDAHELE HAKKI :
Elpek MühendislikBu sözleşmede tanımlanan hizmetlerin yürütümünde, EMO yasa ve yönetmelikler ile belirlenen görev ve yetkilerini kullanarak bir yandan hizmetin yürütülmesindeki teknik gereklilikleri ve hizmet kalitesini sağlamada, diğer yandan üyelerin haklarının korunmasında gerekli gördüğü girişim ve müdahalelerde bulunur. EMO bu durumu ile, sözleşmeye müdahil olarak taraf bulunduğu bu sözleşmenin imzalanması ile, işveren tarafından da kabul olunmuş sayılır.

ELPEK Mühendislik | Elektriksel Periyodik Kontroller


trafo servis

ELPEK MÜHENDİSLİK Elektriksel Periyodik Kontroller firması olarak,
kuruluşundan itibaren on yılı aşkın süredir enerji, iş sağlığı ve güvenliği ile elektrik sektörüne katkı sağlayacak farklı mühendislik bakış açısı ile müşteri odaklı çözümleri ve yüksek kaliteli hizmet anlayışı ile endüstriyel kamu kurumları, kuruluşları ve çeşitli sektörel tesislere başta elektriksel periyodik kontroller ve elektriksel periyodik ölçüm hizmetleri olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında periyodik ölçümler ve periyodik kontroller ve Kocaeli EMO Elektrik Mühendisleri Odası kayıtlı, uzman ve tecrübeli SMM Serbest Mühendis Müşavir Elektrik Mühendisi personelimizle kocaeli il sınırları başta olmak üzere ilçeler ve yakın illlerde de yüksek gerilim işletme sorumluluğu, Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu hizmetleri yapan firmalar arasında öncü yerini korumaktadır. Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası 2021 yılı ücretlerine uygun fiyat seçeneklerimizle kaliteli hizmeti ekonomik fiyatlarımızla sizlere sunuyoruz. Kocaeli EMO Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası kayıtlı, trafo uzmanı ve tecrübeli SMM Serbest Mühendis Müşavir Elektrik Mühendisi kadorumuz tarafından trafolu endüstriyel tesislerde Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Kocaeli Elektrik Müşavirlik hizmetleri sunmaktayız. Bu bağlamda trafo tesisatı bulunan Yüksek Gerilim tesislerinde trafo periyodik bakımı, trafo işletmesi, trafo periyodik kontrolü, trafo planlı bakımı ve trafo periyodik testi vb Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim konularında ilgili tesise trafo kaynaklı teknik güvenlik açısından katkı sağlayacak bakış açımızla teknik bilgi ve teknik servis hizmet paylaşımı yapmaktayız. Elektrik Mühendislik, elektrik tesisatı planlı bakımı, paratoner yıldırımdan korunma tesisatı tesisat kurulumu ve montajı, trafo bakımı ve fenni muayene hizmetleri sunan bir firmadır.

ELPEK MÜHENDİSLİK Elektriksel Periyodik Kontrol firması olarak,
endüstriyel kurum ve kuruluşların elektrik sistemlerinin planlama ve montajı, elektrik topraklama tesisatı ölçümü, paratoner tesisat ölçümü, paratoner bakımı, paratoner başlık testleri, aydınlık şiddeti ölçümü aydınlık seviyesi ölçümü aydınlatma ölçümü, termal kamera ölçümü termografik görüntüleme, trafo bakımı, trafo tip testleri, çevresel ortam gürültü ölçümü, kocaeli yüksek gerilim işletme sorumluluğu, trafo SMM müşavirlik hizmetleri, topraklama testi, paratoner testi, elektrik iç tesisat uygunluk raporu, elektrik tesisatı kontrol belgesi, elektrik tesisat kontrolü, elektriksel periyodik testi, jeneratör topraklama ölçümü, işletme topraklaması ölçümü, koruma topraklaması ölçümü, makine gövde koruma topraklaması, kaçak akım koruma testi rcd artık akım anahtarlarının açma ve kapama testleri ile raporlanması vb. elektriksel periyodik kontroller yapmaktadır. Ayrıca projelerinin yelpazesini enerji yönetimi ve elektrik sistem tasarrufu konularında tecrübeli İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendisleri Odası EMO kayıtlı Müşavir Elektrik Mühendisleriyle genişletmektedir.

ELPEK MÜHENDİSLİK Elektriksel Periyodik Kontroller firması olarak,
elektrik tesisatlarının periyodik kontrolü, periyodik bakımı ve periyodik ölçümü faaliyetleri kapsamında : elektrik topraklama tesisat ölçümü, paratoner tesisat ölçümü, aydınlık seviyesi ölçümü, termal kamera ölçümü, trafo bakımı, trafo yağ izolasyon ölçümü, gürültü ölçümü, trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu elektrik kuvvetli akım tesislerinde YG işletme sorumlusu faaliyetleri, elektrik iç tesisat kontrol raporu, jeneratör ölçümü, katodik koruma ölçümü, harmonik ölçümü, makine topraklama ölçümü, pano topraklama ölçümü, elektrik pano tesisat topraklama ölçümü, trafo topraklama ölçümü, işletme topraklama ölçümü, koruma topraklama ölçümü, süreklilik testi, elektrik tesisatları risk değerlendirmesi, selvaz yöntemi ile topraklama ölçümü, üç uçlu karşılaştırma yöntemi ile topraklama testleri, elektrik tesisatı fenni muayeneleri, kalite, ISO 45001, Çalışma Bakanlığı, itfaiye uygunluk, belediye ruhsat çalışmaları, TSE, TÜRKAK, iş sağlığı ve güvenliği, özel sigorta firmaları expertiz denetimleri vb teftiş ve kontrollerde talep edilen standartlara uygun fenni kontrol ve fenni raporlamalar yapmaktadır.


Trafo Periyodik Kontrol Hizmetleri | Müşavirlik | SMM | Enerji | Yönetimi Trafo Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmetleri | Kocaeli Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu | Gebze Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu | İzmit Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu | Dilovası Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu | Trafo Tesislerinde Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu | Trafo İş Güvenliği Uzmanlığı | EKAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Kapsamında Enerji Danışmanlığı | Enerji Kalitesi Çözümleri | Enerji Verimliliği Projeleri | Trafo Servis Bakım Hizmetleri | Trafo Planlı Bakım Servis Test Kontrol Ölçüm Muayene Denetim Teknik Destek Hizmetleri | Trafo Danışmanlığı |

kocaeli trafo | kocaeli trafo smm | kocaeli trafo müşavirlik | kocaeli trafo işletme | kocaeli trafo işletme sorumlusu | kocaeli trafo işletmesi | kocaeli trafo işletme sorumluluğu | kocaeli emo işletme sorumluluğu | kocaeli trafo sorumlusu | kocaeli trafo sorumluluğu | kocaeli trafo bakım | kocaeli trafo bakımı | kocaeli trafo servis | kocaeli trafo kontrol | kocaeli trafo test | kocaeli trafo ölçüm | kocaeli trafo muayene| kocaeli trafo danışmanı | kocaeli trafo fiyatı | kocaeli trafo firması | kocaeli trafo şirketi | kocaeli trafo taahhüt | kocaeli yüksek gerilim | kocaeli yüksek gerilim firması | kocaeli yüksek gerilim işletme | kocaeli yüksek gerilim işletmesi | kocaeli yüksek gerilim sorumlusu | kocaeli yüksek gerilim smm | kocaeli yüksek gerilim müşavirliği | kocaeli kuvvetli akım | kocaeli orta gerilim | kocaeli emo 2020 2021 fiyat ücret tarifesi | kocaeli emo 2020 2021 yılı en az fiyat ücret tarifesi | kocaeli emo trafo | kocaeli emo trafo smm | kocaeli emo trafo müşavirlik | kocaeli emo trafo işletme | kocaeli emo trafo işletme sorumlusu | kocaeli emo trafo işletmesi | kocaeli emo trafo işletme sorumluluğu | kocaeli emo işletme sorumluluğu | kocaeli emo trafo sorumlusu | kocaeli emo trafo sorumluluğu | kocaeli emo trafo bakım | kocaeli emo trafo bakımı | kocaeli emo trafo servis | kocaeli emo trafo kontrol | kocaeli emo trafo test | kocaeli emo trafo ölçüm | kocaeli emo trafo muayene| kocaeli emo trafo danışmanı | kocaeli emo trafo fiyatı | kocaeli emo trafo firması | kocaeli emo trafo şirketi | kocaeli emo trafo taahhüt | kocaeli emo yüksek gerilim | kocaeli emo yüksek gerilim firması | kocaeli emo yüksek gerilim işletme | kocaeli emo yüksek gerilim işletmesi | kocaeli emo yüksek gerilim sorumlusu | kocaeli emo yüksek gerilim smm | kocaeli emo yüksek gerilim müşavirliği | kocaeli emo kuvvetli akım | kocaeli emo orta gerilim | kocaeli emo 2021 yılı fiyatları | kocaeli emo 2021 yılı fiyat tarifesi | izmit trafo | izmit trafo smm | izmit trafo müşavirlik | izmit trafo işletme | izmit trafo işletme sorumlusu | izmit trafo işletmesi | izmit trafo işletme sorumluluğu | izmit emo işletme sorumluluğu | izmit trafo sorumlusu | izmit trafo sorumluluğu | izmit trafo bakım | izmit trafo bakımı | izmit trafo servis | izmit trafo kontrol | izmit trafo test | izmit trafo ölçüm | izmit trafo muayene| izmit trafo danışmanı | izmit trafo fiyatı | izmit trafo firması | izmit trafo şirketi | izmit trafo taahhüt | izmit yüksek gerilim | izmit yüksek gerilim firması | izmit yüksek gerilim işletme | izmit yüksek gerilim işletmesi | izmit yüksek gerilim sorumlusu | izmit yüksek gerilim smm | izmit yüksek gerilim müşavirliği | izmit kuvvetli akım | izmit orta gerilim | izmit emo 2020 2021 fiyat ücret tarifesi | izmit emo 2020 2021 yılı en az fiyat ücret tarifesi | izmit emo trafo | izmit emo trafo smm | izmit emo trafo müşavirlik | izmit emo trafo işletme | izmit emo trafo işletme sorumlusu | izmit emo trafo işletmesi | izmit emo trafo işletme sorumluluğu | izmit emo işletme sorumluluğu | izmit emo trafo sorumlusu | izmit emo trafo sorumluluğu | izmit emo trafo bakım | izmit emo trafo bakımı | izmit emo trafo servis | izmit emo trafo kontrol | izmit emo trafo test | izmit emo trafo ölçüm | izmit emo trafo muayene| izmit emo trafo danışmanı | izmit emo trafo fiyatı | izmit emo trafo firması | izmit emo trafo şirketi | izmit emo trafo taahhüt | izmit emo yüksek gerilim | izmit emo yüksek gerilim firması | izmit emo yüksek gerilim işletme | izmit emo yüksek gerilim işletmesi | izmit emo yüksek gerilim sorumlusu | izmit emo yüksek gerilim smm | izmit emo yüksek gerilim müşavirliği | izmit emo kuvvetli akım | izmit emo orta gerilim | izmit emo 2021 yılı fiyatları | izmit emo 2021 yılı fiyat tarifesi | gebze trafo | gebze trafo smm | gebze trafo müşavirlik | gebze trafo işletme | gebze trafo işletme sorumlusu | gebze trafo işletmesi | gebze trafo işletme sorumluluğu | gebze emo işletme sorumluluğu | gebze trafo sorumlusu | gebze trafo sorumluluğu | gebze trafo bakım | gebze trafo bakımı | gebze trafo servis | gebze trafo kontrol | gebze trafo test | gebze trafo ölçüm | gebze trafo muayene| gebze trafo danışmanı | gebze trafo fiyatı | gebze trafo firması | gebze trafo şirketi | gebze trafo taahhüt | gebze yüksek gerilim | gebze yüksek gerilim firması | gebze yüksek gerilim işletme | gebze yüksek gerilim işletmesi | gebze yüksek gerilim sorumlusu | gebze yüksek gerilim smm | gebze yüksek gerilim müşavirliği | gebze kuvvetli akım | gebze orta gerilim | gebze emo 2020 2021 fiyat ücret tarifesi | gebze emo 2020 2021 yılı en az fiyat ücret tarifesi | dilovası emo trafo | dilovası emo trafo smm | dilovası emo trafo müşavirlik | dilovası emo trafo işletme | dilovası emo trafo işletme sorumlusu | dilovası emo trafo işletmesi | dilovası emo trafo işletme sorumluluğu | dilovası emo işletme sorumluluğu | dilovası emo trafo sorumlusu | dilovası emo trafo sorumluluğu | dilovası emo trafo bakım | dilovası emo trafo bakımı | dilovası emo trafo servis | dilovası emo trafo kontrol | dilovası emo trafo test | dilovası emo trafo ölçüm | dilovası emo trafo muayene | dilovası emo trafo danışmanı | dilovası emo trafo fiyatı | dilovası emo trafo firması | dilovası emo trafo şirketi | dilovası emo trafo taahhüt | dilovası emo yüksek gerilim | dilovası emo yüksek gerilim firması | dilovası emo yüksek gerilim işletme | dilovası emo yüksek gerilim işletmesi | dilovası emo yüksek gerilim sorumlusu | dilovası emo yüksek gerilim smm | dilovası emo yüksek gerilim müşavirliği | dilovası emo kuvvetli akım | dilovası emo orta gerilim | dilovası emo 2021 yılı fiyatları | dilovası emo 2021 yılı fiyat tarifesi | dilovası trafo | dilovası trafo smm | dilovası trafo müşavirlik | dilovası trafo işletme | dilovası trafo işletme sorumlusu | dilovası trafo işletmesi | dilovası trafo işletme sorumluluğu | dilovası emo işletme sorumluluğu | dilovası trafo sorumlusu | dilovası trafo sorumluluğu | dilovası trafo bakım | dilovası trafo bakımı | dilovası trafo servis | dilovası trafo kontrol | dilovası trafo test | dilovası trafo ölçüm | dilovası trafo muayene| dilovası trafo danışmanı | dilovası trafo fiyatı | dilovası trafo firması | dilovası trafo şirketi | dilovası trafo taahhüt | dilovası yüksek gerilim | dilovası yüksek gerilim firması | dilovası yüksek gerilim işletme | dilovası yüksek gerilim işletmesi | dilovası yüksek gerilim sorumlusu | dilovası yüksek gerilim smm | dilovası yüksek gerilim müşavirliği | dilovası kuvvetli akım | dilovası orta gerilim | dilovası emo 2020 2021 fiyat ücret tarifesi |

TRAFO KONTROL | Elektrik Mühendislik test kontrol bakım hizmetleri | Gebze test | Gebze kontrol | Gebze ölçüm | Gebze rapor | Gebze tesisat | Gebze taahhüt | dilovası muayene | dilovası işletme | dilovası malzeme | dilovası yüksek gerilim işletme sorumluluğu | dilovası trafo firması | dilovası trafo mühendisliği | dilovası trafo bakım | dilovası yg | dilovası trafo yg | dilovası trafo yg bakımı | dilovası trafo servis hizmetleri | dilovası trafo test | dilovası trafo kontrol | dilovası trafo bakımı | dilovası trafo ölçümü | dilovası trafo temizliği | dilovası trafo arızası | dilovası trafo hatası | dilovası trafo montajı | dilovası trafo devreye alma | dilovası trafo tesisatı | dilovası trafo taahhüt işleri | dilovası trafo projesi | dilovası trafo orta gerilim hizmetleri | dilovası trafo yüksek gerilim hizmetleri | dilovası 2021 yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi | dilovası 2021 emo yg işletme sorumluluk sözleşmesi | dilovası 2021 yılına ait trafo işletme sorumlusu fiyatları ne kadar | dilovası emo en az ücret tarifesi nedir | dilovası emo turkak onaylı trafo smm ve bakım hizmetleri firması | dilovası 2021 en alt rakamlar | dilovası trafo malzemeleri | dilovası trafo termal kamera ölçümü | dilovası trafo topraklaması | dilovası trafo topraklama ölçümü | dilovası trafo işletmesi | dilovası trafo işletme sorumlusu | dilovası trafo işletme sorumluluğu | dilovası trafo yüksek gerilim işletmesi | dilovası trafo kuvvetli akım tesisleri işletmesi | dilovası trafo yüksek gerilim işletilmesi | dilovası trafo merkezi | dilovası trafo binası | dilovası trafo postası | dilovası trafo manevrası | dilovası trafo manevra kuralları | dilovası trafo iş güvenliği | dilovası trafo yangın risk analizi | dilovası trafo işletme topraklaması | dilovası trafo koruma topraklaması | dilovası trafo gürültü ölçümü | dilovası trafo yağ analizi | dilovası trafo yağ izolasyon testi | dilovası kuru tip trafo | dilovası yağlı tip trafo | dilovası dağıtım trafosu | dilovası güç trafosu | dilovası trafo smm | dilovası trafo smm hizmetleri | dilovası trafo müşavirlik | dilovası trafo müşavirliği | dilovası trafo harmonik ölçümü | dilovası trafo harmonik analizi | dilovası trafo yağı | dilovası trafo fiyatı | dilovası trafo kesicisi | dilovası trafo ayrıcı | dilovası trafo sepam | dilovası trafo markaları | dilovası trafo malzemeleri satışı | dilovası trafo odası | dilovası trafo kabini | dilovası trafo köşkü | dilovası trafo hücreleri | dilovası trafo mmmh | dilovası trafo açma mekanizması | dilovası trafo enerji ayırıcı | dilovası trafo primer koruma | dilovası trafo sekonder koruma | dilovası trafo rölesi | dilovası trafo rölesi | dilovası trafo bakım talimatı | dilovası trafo talimatları | dilovası trafo patlaması tedbirleri | dilovası trafo iş kazası önleme | dilovası trafo termografik görüntüleme | dilovası trafo direği | dilovası trafo platformu | dilovası trafo ekipmanları | dilovası trafo fenni muayenesi | dilovası trafo teknik bilgi | dilovası trafo sargı direnci testi | dilovası trafo açma kapama | kocaeli | gebze | dilovası | gosb | osb | geposb | dosb | şekerpınar | gölcük | kartepe | imes | dilovası arıza | dilovası servis | dilovası müdahale | sakarya | derince | körfez | karamürsel | kandıra | tuzla | istanbul | yalova | eskişehir | dilovası organize sanayi bölgesi | izmir | bursa | bolu | düzce | bilecik | zonguldak | çayırova | dilovası periyodik kontrol | dilovası periyodik ölçüm | dilovası fenni muayene | dilovası teknik rapor örneği | ELPEK | dilovası yüksek gerilim işletme sorumlusu | kocaeli yg trafo | kocaeli yüksek gerilim işletmesi | kocaeli yg trafo işletme sorumlusu | dilovası trafo smm işletmesi | dilovası trafo smm işletme | dilovası trafo smm işletme sorumluluk hizmetleri | dilovası yüksek gerilim işletme soumluluk firması | dilovası trafo kontrol | dilovası yüksek gerilim işletme sorumluluğu | dilovası Elektrik Periyodik Kontrol ve dilovası Elektrik Periyodik Test Ölçüm firması | dilovası periyodik test kontrol ölçüm rapor | dilovası elektrik kuvvetli akım tesisleri işletme sorumlusu | dilovası işletme sorumlusu mühendislik firması | dilovası YG işletme | dilovası orta gerilim | dilovası yüksek gerilim trafo işletmesi | dilovası trafo sorumluluğu sözleşmesi | dilovası smm firması | dilovası smm firmaları | dilovası yüksek gerilim fiyatları | dilovası EKAT yönetmeliği | dilovası kuvvetli akımlar tesisi | dilovası kuvvetli akım tesisi | dilovası yüksek gerilim tesisi | dilovası müşavirlik firması | dilovası büro tescilli emo firması | dilovası elektrik mühendislik firması | dilovası Periyodik Kontrol Firması | dilovası yüksek gerilim işletme sorumluluğu | dilovası trafo işletme sorumluluğu | dilovası orta gerilim işletme sorumluluğu | dilovası emo | dilovası elektrik mühendisi | dilovası yüksek gerilim işletme sorumluluğu | dilovası yüksek gerilim işletme sorumlusu | dilovası arslanbey osb yüksek gerilim işletme sorumluluğu | dilovası sözleşme fiyatları | dilovası 2021 ve 2020 fiyat listesi | dilovası Trafo Bakımı | dilovası Trafo Kontrolü | dilovası Trafo Yağ İzolasyon Ölçümü | dilovası Trafo Testi | dilovası Trafo İşletmesi | emo dilovası | dilovası Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM Belgesi | dilovası 34500 volt | dilovası 36000 volt | dilovası 250 kva | dilovası 400 kva | dilovası 630 kva | dilovası 800 kva | dilovası 1000 kva | dilovası 1250 kva | dilovası 1600 kva | dilovası 2000 kva | dilovası 1 mva | dilovası 2 mva | dilovası direk tipi trafo | dilovası beton köşk | dilovası trafo merkezi | dilovası trafo binası | dilovası trafo hücresi | dilovası hücre | dilovası ag | dilovası og | dilovası yg | dilovası kesici | dilovası ayırıcı | dilovası pano | dilovası sorumluluk | dilovası sorumlusu | dilovası müşaviri | dilovası danışmanı | dilovası yağ testi | dilovası patlama | dilovası kaza | dilovası araştırma | dilovası raporu | dilovası rapor | dilovası osgb | dilovası uzman | dilovası sargı direnci | dilovası meger | dilovası megger | dilovası orta gerilim | dilovası elektrik kontrol | dilovası Topraklama Tesisatı Ölçümü | dilovası Termal Kamera Ölçümü | dilovası yüksek gerilim tesisleri işletme sorumluluğu hizmet sözleşmesi | dilovası mühendislik | dosb | tosb | itosb | imes | gosb | geposb | organize sanayi bölgesi | turkak | emo | tse | en az ücret | tl | TL | şirketi | mühendisi | mühendislik | firmaları | şirketleri | 2021 yılı | danışmanlık | test | kontrol | ölçüm | bakım | servis | malzeme | trafo | ce | osgb | dilovası | gebze | kartepe | çayırova | şekerpınar | gölcük | derince | körfez | fabrika | müşteri | satış | arslanbey | güzeller | karamürsel | kandıra | köseköy | darıca | kocaeli | başiskele | kullar | tesis | watt | kilovat | kilovolt | bin volt | 34,5 | 36 |

Kocaeli trafo test kontrol ölçüm bakım firması İzmit trafo test kontrol ölçüm bakım firması Gebze trafo test kontrol ölçüm bakım firması Kartepe trafo test kontrol ölçüm bakım firması Derince trafo test kontrol ölçüm bakım firması Körfez trafo test kontrol ölçüm bakım firması DOSB trafo test kontrol ölçüm bakım firması Gölcük trafo test kontrol ölçüm bakım firması Başiskele trafo test kontrol ölçüm bakım firması Karamürsel trafo test kontrol ölçüm bakım firması Darıca trafo test kontrol ölçüm bakım firması Dilovası trafo test kontrol ölçüm bakım firması Kandıra trafo test kontrol ölçüm bakım firması İMES trafo test kontrol ölçüm bakım firması Şekerpınar trafo test kontrol ölçüm bakım firması Çayırova trafo test kontrol ölçüm bakım firması GOSB trafo test kontrol ölçüm bakım firması Çerkeşli trafo test kontrol ölçüm bakım firması Tuzla trafo test kontrol ölçüm bakım firması İstanbul trafo test kontrol ölçüm bakım firması TOSB trafo test kontrol ölçüm bakım firması Sakarya trafo test kontrol ölçüm bakım firması Adapazarı trafo test kontrol ölçüm bakım firması Yalova trafo test kontrol ölçüm bakım firması İTOSB trafo test kontrol ölçüm bakım firması Bolu trafo test kontrol ölçüm bakım firması Bilecik trafo test kontrol ölçüm bakım firması Eskişehir trafo test kontrol ölçüm bakım firması Zonguldak trafo test kontrol ölçüm bakım firması GEPOSB trafo test kontrol ölçüm bakım firması Bursa trafo test kontrol ölçüm bakım firması İzmir trafo test kontrol ölçüm bakım firması Organize Sanayi Bölgesi trafo test kontrol ölçüm bakım firması EMO trafo test kontrol ölçüm bakım firması Periyodik trafo test kontrol ölçüm bakım firması Teknik trafo test kontrol ölçüm bakım firması Akredite trafo test kontrol ölçüm bakım firması Düzce trafo test kontrol ölçüm bakım firması